Aanmelding en kosten

Aanmelding

U kunt mij het beste ’s ochtends tussen 9.00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een intake afspraak. In de regel  kan ik binnen twee weken een afspraak met u maken.

Na de intake  zijn er verschillende mogelijkheden voor behandeling:

1. De gespecialiseerde GGZ ( psychotherapie) 

Bij een verwijzing van de huisarts naar de specialistische GGZ ( psychotherapie) wordt de intake en de behandeling rechtstreeks aan mij vergoed vanuit uw basisverzekering van de  verzekering waar ik een contract mee heb. Ik heb een contract met alle gangbare verzekeringen:

  • Zilverenkruis/Achmea
  • CZ 
  • DSW
  • Caresq
  • ASR
  • ONVZ
  • Zorg en Zekerheid

Niet met de VGZ en Menzis ( en de verzekeringen die onder dit label vallen zoals Univé) .

De kosten worden rechtstreeks  door uw zorgverzekeraar aan mij vergoed. Uw eigen risico wordt wel verrekend. Via een bepaalde procedure, de  Diagnose Behandel Combinatie, dien  ik bij  uw verzekering de  factuur in. Hiertoe lever ik een beperkt aantal gegevens aan ( de postcode; geboortedatum; codes voor diagnose en behandeling) en declareer ik  de zittingen. Ik doe dit  aan het einde van het behandeltraject. Bij een  behandeling die langer dan een jaar duurt, doe ik dit na één jaar en bij de afronding.

Voor de VGZ en Menzis, waar ik dus geen contract mee heb, hanteer ik voor mijn werk 100% van het door de NZA vastgestelde tarief voor de intake en de behandeling. Ik geef u aan het einde van de behandelperiode ( of na 1 jaar indien de behandeling langer duurt )  de rekening en deze betaalt u aan mij. U kunt deze rekening bij uw zorgverzekeraar indienen en afhankelijk van de voorwaarden krijgt u een deel van deze rekening vergoed.

2. De basis GGZ; een psychologische behandeling bij een GZ psycholoog

In 2020 doe ik geen behandelingen vanuit de basis GGZ.

3. Voor psychologisch consulten

Hiervoor heeft u geen verwijzing nodig en lever ik geen gegevens bij uw verzekering aan.
De tarieven in mijn praktijk voor zelfbetalers zijn de door het NZA vastgestelde tarieven voor diagnostiek en behandeling.

Te laat afgezegde afspraken :

Bij alle behandelmogelijkheden geldt dat te laat afgezegde afspraken  ( binnen 24 uur voor de afspraak) of vergeten afspraken voor eigen  rekening zijn en dat ik hiervoor € 50,- in rekening breng.

Tijden en dagen waarop ik werk:
Ik werk in mijn praktijk op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. In beperkte mate is een afspraak tussen 17 en 20 uur mogelijk. 

Afspraak maken

Intake gesprek
U kunt mij het beste ’s ochtends tussen 9:00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een intake afspraak. Meestal kan er binnen twee weken afgesproken worden.
Tel: (020) 622 94 13

Peter Dekker