Problematiek

Problematiek waarmee ik goed kan werken

Somberheid, schuldgevoelens, eenzaamheid, wisselende stemmingen, irritaties (depressieve klachten) 

Problemen in het aangaan van relaties ( binding/ verlatingsangst) 

Omgaan met verlies en rouw 

Stressklachten, overspannenheid, burn-out klachten 

Een negatief zelfbeeld, niet tevreden kunnen zijn, niet kunnen genieten, perfectionisme 

Trauma’s 

Angsten, waaronder omgaan met hiv 

Werk en studie problemen 

Mannen met bindingsangst

Simpel gezegd ; vrouwen willen zich graag verbinden en mannen zijn er bang voor .

Mannen willen vaak graag een relatie , maar mannen  hechten ook veel waarde aan hun autonomie , willen zelf bepalen wat ze doen en willen geen verantwoording afleggen. Er wordt vaak gezegd dat een man-vrouw verbintenis al lastig is en een man-man relatie helemaal moeilijk is en daar zit gezien beider wens naar autonomie wel wat in.

( Intergratieve ) Psychotherapie kan hiervoor een goed hulpmiddel zijn. Het geleidelijk aangaan  van een verbintenis is vaak een heel goede benadering. Bovendien   zijn de gedachten in het hoofd over wat de ander verwacht vaak veel ernstiger dan de werkelijkheid.

Afspraak maken

Intake gesprek
U kunt mij het beste ’s ochtends tussen 9:00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een intake afspraak. Meestal kan er binnen twee weken afgesproken worden.
Tel: (020) 622 94 13

Peter Dekker