Procedure

Na een intake waarbij de klachten en de vraag om hulp van de cliënt worden besproken, leg ik de cliënt mijn diagnose en behandelplan voor. Als de cliënt hiermee instemt start de behandeling.

In voorkomende gevallen heb ik met collega's overleg over stagnaties in een lopende  behandeling; ( supervisie, intervisie, toetsing).

Een psychotherapie vindt meestal een keer per week of twee weken  plaats, op een vaste tijd; 50 minuten lang gedurende een bepaalde periode.

Over de vorm en duur het volgende. Afhankelijk van de aard van uw probleem, uw persoonlijkheid  is de behandeling meer  gestructueerd  (met huiswerkopdrachten, cognitieve therapie) of minder gestructureerd en bepaald u zelf wat er besproken gaat worden.

Afhankelijk van de hulpvraag kan dit variëren van 5 tot 50 zittingen.

Afspraak maken

Intake gesprek
U kunt mij het beste ’s ochtends tussen 9:00 en 10.00 uur bellen voor het maken van een intake afspraak. Meestal kan er binnen twee weken afgesproken worden.
Tel: (020) 622 94 13

Peter Dekker